Inbjudan till seminarium om Introduktion till LEAN med fokus på produktionseffektivitet
Tid
:  Onsdag 22 november kl 9-16. Vi startar med fika kl 9.00 till 9.30.
Plats:  Sal H5 i skolhuset på Gotland Grönt Centrum
Mer info

Inbjudan till kurs: Grundläggande livsmedelshygien
Dag:
6 – 7 dec 2017 (2 halvdagar)
Tid:
onsdag 6/12 kl 13-17 & torsdag 7/12 kl 8-12
Plats:
Gotland Grönt Centrum
Mer info