Gotland Grönt Centrum har ett samarbete med Hvilan Utbildning.

Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 30 v
Läs mer på Hvilans hemsida om denna utbildning som pågår den 28 september till april 2018.
Länk till Hvilans hemsida.