Kluster

Företagskluster

På Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma finns ett företagskluster som är samlingsplats för drygt 10 stycken företag och organisationer i den gröna näringen på Gotland.

Lokaler
Klustret är fördelat på ett antal byggnader på Gotland Grönt Centrums område. För att passa det utvecklingscentrum och den kreativa mötesplats som skapas byggs en del lokaler om. Det planeras även för att bygga nya lokaler för att erbjuda förutsättningar för företag att etablera på området.

Företag och organisationer i klustret 
Hushållningssällskapet
VÄXA Sverige
Mellanskog
LRF
Studieförbundet Vuxenskolan
Gård och Djurhälsan
Gotland Grönt Centrum AB
Leader Gute
SLU

Välkommen hit!