Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet riktar sig till Dig som vill jobba med djur, natur, växter, odling, miljö och teknik. Hit skall Du som är intresserad av att arbeta i ett yrke inom de gröna näringarna söka. Vi bedriver utbildning på uppdrag av Region Gotland, Wisbygymnasiet. Här kan du läsa mer om NaturbruksprogrammetWisbygymnasiets hemsida.

Profiler
Naturbruksprogrammet erbjuder profilerna lantbruk, häst, djursjukvård och lantbruksdjur.

Du kan direkt efter gymnasiet söka arbete som tex lantbruksarbetare, hästskötare, djurskötare eller traktor eller maskinförare. Du har mkt goda möjligheter att få ett arbete direkt efter avslutat naturbruksprogram!
Efter att ha avlagt yrkesexamen har Du grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan. Väljer Du att under din utbildning läsa högskolepaketet som individuellt val, får Du grundläggande högskolebehörighet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den naturliga fortsättningen för Dig som vill studera på högskola. Du kan tex utbilda dig till Lantmästare, Agronom, Hippolog och Veterinär. För att få behörighet till dessa utbildningar kan Du behöva komplettera Ditt betyg på tex Kompetenscentrum Gotland.

Läs mer om våra lärare här.

Se filmen om varför just Du borde välja Naturbruksprogrammet.